Trzeba było aż trzech postępowań przetargowych, by w końcu wyłonić wszystkich wykonawców zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szczytno w bieżącym roku.

Przetarg na odśnieżanie z powtórkami
Teren całej gminy Szczytno podzielono na pięć rejonów

Teren gminy został podzielony na pięć rejonów, ale do pierwszego przetargu przystąpiły tylko dwie firmy zainteresowane odśnieżaniem dróg i likwidacją śliskości. W rejonie 3 obejmującym m.in.: Szymany, Nowiny, Małdaniec Korpele wykonanie zadania zadeklarowały Usługi Komunalne i Transportowe „Zieleń” z Czarkowego Grądu, a w rejonie 5, w skład którego wchodzą m.in.: Wały, Lipowiec, Gawrzyjałki - Gospodarstwo Rolne Stanisław Lech z Małdańca.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.