Gmina Szczytno wyłoniła wykonawców usług na 2019 r., do realizacji których jest zobowiązana: bieżącej konserwacji i odśnieżania dróg oraz dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli.

Przetargi na nowy rok
Do szkoły w Szymanach uczniów dowozić będą autobusy firmy z Mikołajek Pomorskich

BIEŻĄCA KONSERWACJA

Czesław Zdunek, właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ze Starego Myszyńca, zajmie się w tym roku bieżącą konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej w gminie Szczytno. Usługi zadeklarował wykonać za 273 tys. zł, czyli o 3,5 tys. zł mniej niż jego konkurent Mirosław Głażewski ze Szczytna, prowadzący Zakład Usług Transportowych.

ODŚNIEŻĄ DROGI

Rozstrzygnięto też przetargi na zimowe utrzymanie dróg w gminie Szczytno.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.