W Urzędzie Miejskim w Wielbarku odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Złote Gody świętowały cztery pary.

Przeżyli wspólnie pół wieku
Dostojni jubilaci wraz z burmistrzem Grzegorzem Zapadką i kierownik USC Bożeną Romaniuk

Po uroczystym przywitaniu Jubilaci odnowili przyrzeczenia dozgonnej miłości, wierności i starań w rozwoju swoich rodzin. Następnie burmistrz Wielbarka Grzegorz Zapadka wręczył parom medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jubilaci zostali obdarowani kwiatami, prezentami oraz pamiątkowymi dyplomami. Czas minął w bardzo miłym nastoju,  przy poczęstunku oraz wspomnieniach i opowieściach z życia.

(s)

Przybyłe na uroczystość pary:

Elżbieta i Henryk Bączkowie (Lejkowo) Krystyna i Stanisław Pawłowscy (Wielbark) Jadwiga i Henryk Stepnowscy (Wielbark) Jadwiga Brakoniecka (Kucbork) - mąż Ryszard Brakoniecki nie przybył na uroczystość ze względów zdrowotnych.