Jakie pieśni śpiewali mieszkańcy Mazur po wojnie i co z ich muzycznego dziedzictwa przetrwało u tych, którzy później przybyli na te ziemie? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy projektu „Pieśni stąd – powojenne dziedzictwo Mazur” realizowanego przez Stowarzyszenie „Anima”. Efekty będzie można poznać podczas koncertu, który odbędzie się w mikołajki w Gimnazjum nr 1 w Szczytnie.

Przygoda z mazurską pieśnią

Celem projektu była prezentacja repertuaru pieśniowego wykonywanego przez wielokulturową społeczność Mazur po wojnie, zarówno Mazurów, jak i nowych, powojennych osadników, przedstawicieli różnych tradycji i kultur. W ramach przedsięwzięcia dofinansowanego przez ministerstwo kultury i samorząd powiatu, latem odbyły się warsztaty śpiewu tradycyjnego z Agatą Hartz – śpiewaczką i nauczycielką. Z kolei muzycy Ewa i Robert Wasilewscy wraz Jackiem Hałasem przeprowadzili zajęcia dotyczące tradycji muzycznych Warmii i Mazur. - Obejmowały one naukę tradycyjnych pieśni i tańców, a także prelekcje. Ich zwieńczeniem był koncert w siedzibie Fundacji Kreolia w Jerutkach – mówi pomysłodawczyni projektu Ewa Wasilewska. Równolegle jego uczestnicy gromadzili materiały źródłowe, penetrując archiwa muzyczne. Od wczesnej jesieni trwają przygotowania do koncertu pt. „Rozpomnijże o człowiecze”, w którym wezmą udział adepci śpiewu oraz osoby zajmujące się nim na co dzień. Jak mówią realizatorzy projektu, będzie to ballada o ludzkim życiu – od kolebki do grobu. Koncert odbędzie się 6 grudnia o godz. 18.00 w Gimnazjum nr 1 w Szczytnie, a potem jeszcze w sali Nadleśnictwa Spychowo (7 grudnia) oraz w Spichlerzu Teatralnym w Olsztynie (16 grudnia).

(kee)