„Przygoda ze środowiskiem” – to projekt edukacyjno - ekologiczny skierowany do dzieci i młodzieży z terenu gminy Wielbark realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku. W ramach zajęć uczestnicy wykonywali budki dla owadów zapylających, a także zapoznali się z zasadami recyklingu i praktykami „zero waste”.

Przygoda ze środowiskiem
Uczestnicy pod okiem Karoliny Remuszko wykonali między innymi duże domy dla owadów zapylających

Ponad pięćdziesięcioro młodych mieszkańców gminy Wielbark wzięło udział w odbywających się w lutym i marcu warsztatach edukacyjnych. Ich organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku. Zajęcia prowadzono w świetlicach wiejskich w Przeździęku Wielkim i Wesołowie.

Podczas warsztatów uczestnicy pod okiem Karoliny Remuszko wykonali między innymi duże domy dla owadów zapylających. Konstrukcja z drewna sosnowego została wypełniona różnorodnymi materiałami i zabezpieczona siatką. Uczestnicy projektu nauczyli się posługiwać podstawowymi narzędziami stolarskimi. Poznali rolę  owadów zapylających. Dzieci grały również w grę edukacyjną pt. „Recykling i zero waste w praktyce”, która przybliża możliwość ograniczenia zużycia surowców i wytwarzania odpadów.

– Wspólna praca  i zabawa dostarczyła uczestnikom  wielu przeżyć, a jej efekt przyczyni się do poprawy stanu środowiska w najbliższej okolicy – cieszy się dyrektor GOK w Wielbarku Milena Zapadka, dziękując za współpracę sołtysom, OSP w Wesołowie oraz pracownicom Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeździęku Wielkim.

(m)