Urząd Skarbowy w Szczytnie, jako jeden z 69 w Polsce, otrzymał tytuł Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy '2006. Certyfikat wystawiło Ministerstwo Finansów i Business Centre Club na podstawie opinii przedsiębiorców.

Przyjazna skarbówka

DUŻE WYRÓŻNIENIE

Od czterech lat Ministerstwo Finansów i Business Centre Club organizują konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszych w danym roku urzędów skarbowych w Polsce. Oceniane są one na podstawie punktów przyznawanych przez przedsiębiorców w wypełnianych przez nich ankietach konkursowych. Pod uwagę brana jest organizacja, polityka komunikacyjna urzędu, a także jakość obsługi podatnika, łatwość komunikacji i kompetencje jego pracowników.

Wśród tegorocznych 69 laureatów z całej Polski znalazły się cztery urzędy skarbowe z województwa warmińsko-mazurskiego z: Elbląga, Kętrzyna, Giżycka i Szczytna.

- To dla nas bardzo duże wyróżnienie - cieszy się Małgorzata Targalska, kierująca Urzędem Skarbowym w Szczytnie już od 10 lat. - Dumna jestem ze swoich pracowników, których praca jest bardzo dobrze oceniana przez naszych klientów.

W szczycieńskiej skarbówce zastosowano szereg nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, które mają służyć podniesieniu jakości świadczonych usług. Przygotowano specjalne karty informacyjne, które ułatwiają podatnikom zapoznanie się z tokiem załatwiania spraw, wymaganymi dokumentami i obowiązującymi terminami. Przy obsłudze zeznań rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych deklaracje wprowadzane są do systemu informacyjnego w obecności osoby je składającej, dzięki czemu wychodząc z urzędu jest ona pewna prawidłowości swego rozliczenia. To pozwoliło wyeliminować późniejsze korygowanie większości deklaracji i konieczność ponownego stawienia się podatnika w urzędzie. Szczycieńska skarbówka nawiązała też współpracę z miejscowym sądem, dzięki czemu spadkobiercy, już w momencie odbioru postanowień o nabyciu spadku czy też załatwiania w sądzie innych spraw, będą mogli uzyskać niezbędne im dokumenty bez udawania się do Urzędu Skarbowego. Podstawowe informacje o jego pracy i wydawane komunikaty zamieszczane są na specjalnie w tym celu utworzonej stronie internetowej.

PRZEDSIĘBIORCA NIE PRZESTĘPCA

Ceremonia ogłoszenia wyników tegorocznego konkursu odbyła się w poniedziałek 3 lipca w siedzibie Business Centre Club w Warszawie. Jego prezes Marek Goliszewski gratulował i dziękował wyróżnionym urzędom za przyjazną wobec podatników postawę.

- Konkurs Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy wpisuje się w dialog społeczny, z którym u nas wcale nie jest dobrze. Przedsiębiorca nie może być traktowany jak potencjalny przestępca - podkreślał prezes BCC. Obecny na uroczystości wiceminister finansów Marian Banaś zapewniał z kolei, że celem resortu, który reprezentuje jest stworzenie przyjaznej administracji skarbowej.

* * *

 

Prawo używania tytułu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy '2006 przysługuje przez rok, do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu. Tytuł ten jest rekomendacją wystawioną wyróżnionym placówkom i ich pracownikom przez Ministerstwo Finansów i Business Centre Club.

(pul)

2006.07.12