Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie klubu seniora, w którym osoby powyżej 60. roku życia będą mogły spędzać kilka godzin dziennie na zajęciach i warsztatach. Ostateczna decyzja co do jego lokalizacji nie jest jeszcze znana, ale pod uwagę brane są pomieszczania na ul. Solidarności, w sąsiedztwie filii biblioteki.

Przymiarki do klubu seniora
Zdaniem miejskich urzędników, na klub seniora można by zaadaptować pomieszczenia sąsiadujące z filią biblioteki

Miasto chce skorzystać ze środków w ramach programu Klub Seniora Plus i złożyło już wniosek o dofinansowanie. W grę wchodzi ok. 166 tys. złotych. Jeśli pieniądze te uda się pozyskać, to w Szczytnie powstanie miejsce, w którym osoby powyżej 60. roku życia będą mogły przebywać przez osiem godzin, uczestnicząc w adresowanych do nich zajęciach i warsztatach. Wstępne przymiarki mówią o przyjęciu dwudziestu seniorów.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.