Będący dziś w opłakanym stanie stary cmentarz ewangelicki przy ul. Kościuszki w Pasymiu zostanie zinwentaryzowany i opisany. Zadania podejmą się wolontariusze oraz specjaliści uczestniczący w projekcie „Ewidentnie ważne. Dokumentacja cmentarza i kaplicy w Pasymiu”. Obejmuje on także m.in. warsztaty plastyczno – fotograficzne dla dzieci oraz spotkanie z mieszkańcami podsumowujące prace terenowe.

Przywrócą pamięć o starym cmentarzu
Kaplica grobowa rodziny Rutkowskich przedstawia opłakany widok. Na zdjęciu stan z czerwca 2013 r.

O starym cmentarzu ewangelickim na ul. Kościuszki w Pasymiu pisaliśmy już wielokrotnie, alarmując o jego postępującej dewastacji. Datowana na XVIII w. nekropolia jest jedną z najstarszych w powiecie szczycieńskim. Spoczywa tu kilku burmistrzów miasta. Do dziś jednak prawie nie zachowały się żadne nagrobki. Najciekawszym obiektem na cmentarzu jest pochodząca z połowy XIX w. kaplica grobowa rodziny Rutkowskich.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.