Reklama

Węgiel

Sławomir Grobelny zastąpił Jana Krośniewskiego na stanowisku dowódcy Jednostki Wojskowej w Lipowcu. Zmienił się także jego zastępca oraz szef sztabu 8. szczycieńskiego batalionu radiotechnicznego.

Pułkownik z Bydgoszczy

Uroczyste przekazanie obowiązków nowemu dowódcy odbyło się w czwartek 14 grudnia. Następcą ppłk Jana Krośniewskiego został ppłk Sławomir Grobelny, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej. Przed przybyciem do Lipowca pełnił obowiązki szefa wydziału operacyjnego oraz szefa sekcji operacyjnej 2. brygady radiotechnicznej. Pochodzi z Bydgoszczy, tam również mieszka. Jest żonaty, ma córkę w wieku licealnym. Jakie cele stawia sobie jako dowódca jednostki w Lipowcu?

- Nie chcę zepsuć tego, co jest. Batalion to bardzo dobra jednostka. Moim głównym zadaniem będzie podtrzymanie jej tradycji oraz pracowitości tutejszej kadry - mówi pułkownik Grobelny, podkreślając jednocześnie, że praca w Lipowcu to dla niego duże wyzwanie.

Płk Michał Sikora, dowódca 2. brygady radiotechnicznej w Bydgoszczy zapewnia, że nowy dowódca nie przychodzi z misją likwidacji jednostki.

- Pan pułkownik ma tu dużo do zrobienia. Przynajmniej do 2009 roku batalionowi nic nie grozi. Nikt nie myśli o jego likwidacji, a wręcz przeciwnie - w planach jest wyposażenie go w nowy sprzęt - zdradza płk Michał Sikora.

Jednostka ma nie tylko nowego dowódcę. Zmiany nastąpiły również na stanowiskach jego zastępcy oraz szefa sztabu. Obowiązki tego pierwszego przejął major Leszek Ślimak, drugiego - kapitan Adam Maliszewski. Dotychczasowy dowódca jednostki Jan Krośniewski został szefem zmiany w 22. ośrodku dowodzenia i naprowadzania w Bydgoszczy.

(łuk)

2006.12.20