Od Nowego Roku osoby m. in. niezamożne mogą otrzymać darmową poradę prawną, za którą zapłaci państwo. W Szczytnie czynne są trzy punkty. Dyżurujący adwokaci i radcy prawni służą w nich pomocą. O tym, że można z niej skorzystać wie jednak niewielu. Zdarza się, że ci którzy się zgłaszają odchodzą z kwitkiem, bo okazuje się, że im bezpłatna porada się nie należy.

Punkty z prawną pomocą

BEZPŁATNA POMOC

System bezpłatnej pomocy prawnej to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Jej wdrożenie umożliwia przyjęta pół roku temu ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Przewiduje ona bezpłatną pomoc prawną dla osób niezamożnych, osób młodych do 26. roku życia, seniorów, którzy ukończyli 65. rok życia, kombatantów, weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny i ofiar klęsk żywiołowych. Porady będą polegały na informowaniu zainteresowanej osoby o jej prawach i obowiązkach. Punkt ma też zaproponować prawny sposób rozwiązania problemu oraz sporządzić projekt pisma, np. do urzędu, spółdzielni mieszkaniowej, pracodawcy.

Zainteresowani nie będą jednak mogli liczyć na przygotowywanie im pism procesowych do śledztw oraz procesów w sądach. Dowiedzą się natomiast jak uzyskać tzw. prawnika z urzędu.

Na terenie Polski zostanie utworzone ponad 1,5 tys. punktów, w których udzielane będą bezpłatne porady. Nie obowiązuje rejonizacja. Po poradę każdy uprawniony może się udać do dowolnego punktu na terenie kraju.

TRZY PUNKTY W POWIECIE

Na terenie powiatu szczycieńskiego czynne są trzy punkty bezpłatnej pomocy, wszystkie w Szczytnie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.