Mieszkańcy położonych w gminie Szczytno Pużar chcą, aby nazwa ich wsi miała kropkę nad "z". W krajowym wykazie miejscowości nad "z" kropka nie występuje.

Trudno znaleźć osobę, która potrafiłaby wyjaśnić, skąd wzięła się ta rozbieżność. Od chwili zmiany niemieckiej nazwy na polską w 1949 roku, stosowane są dwie wersje: urzędowa, zapisana w krajowym rejestrze - Puzary i używana przez miejscowych - Pużary. Ta druga, oprócz funkcjonowania w świadomości mieszkańców, obowiązuje także w dokumentacji archiwalnej Urzędu Gminy dotyczącej spraw meldunkowych.

Władze gminy uznały, że najwyższa pora, aby sprawę uregulować i wyeliminować rozbieżności. Doszły do wniosku, że lepszym rozwiązaniem będzie nazwa z literką zet z kropką. Wtedy bowiem zarówno Urząd Gminy, jak i mieszkańcy miejscowości uniknęliby ponoszenia kosztów związanych ze zmianą dokumentów.

Stanowisko władz podzielili mieszkańcy wsi. W wyniku przeprowadzonych 30 marca konsultacji za taką nazwą opowiedzieli się wszyscy uczestniczący w głosowaniu. Stosowny wniosek w tej sprawie został skierowany już do MSWiA.

(o)

2005.04.06