Szczycieńskie samorządy są bardzo hojne dla policji. W ubiegłym tygodniu kierownictwo miejscowej komendy podpisało z władzami miasta i powiatu porozumienia w sprawie zakupu oznakowanych samochodów. Samorząd miejski przeznaczył na ten cel ponad 30, a powiatowy – 40 tys. złotych.

Radiowozy za samorządową kasę

Podpisanie porozumień w sprawie dofinansowania zakupu dwóch radiowozów dla szczycieńskiej komendy miało miejsce w ubiegłym tygodniu. Jedno z nich zostało zawarte z władzami powiatu, drugie – miasta.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.