Radni miejscy przyjęli uchwałę w sprawie stanowienia o kierunkach działania burmistrza, w której apelują do włodarza o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do zwiększenia liczby miejsc żłobkowych w mieście. W grę wchodzi albo budowa nowego obiektu, bądź też rozbudowa istniejącego. Burmistrz Mańkowski twierdzi, że uchwała nic nie wnosi, bo od dawna już pracuje nad rozwiązaniem problemu.

Radni naciskają na burmistrza w sprawie żłobka
Lokalizacja żłobka przy przedszkolu na ul. Konopnickiej jest nierealna – twierdzi burmistrz. Radni zapewniają, że wcale nie upierają się przy tym miejscu

Nie tylko sprawa odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej (piszemy o tym w innym miejscu) rozgrzała emocje władz samorządowych Szczytna podczas ostatniej sesji. Spore poruszenie wywołało również wprowadzenie pod obrady, na wniosek klubu „Wszystko dla Szczytna” i PSL, projektu uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania burmistrza. Jej autorzy wskazują na problem niewystarczającej liczby miejsc w publicznym żłobku.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.