Radny Paweł Krassowski podjął rękawicę rzuconą przez burmistrza Krzysztofa Mańkowskiego. Podczas posiedzenia komisji budżetu i finansów próbował przeforsować wprowadzenie pod obrady najbliższej sesji uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania włodarza. Większość jej członków była jednak przeciw.

Radni nie chcą referendum
Radny Paweł Krassowski jako jedyny członek komisji budżetu i finansów głosował za wprowadzeniem pod obrady sesji uchwały o referendum

Podczas majowej sesji Rady Miejskiej radni, podobnie jak rok wcześniej, nie udzielili burmistrzowi Krzysztofowi Mańkowskiemu wotum zaufania. Zgodnie z prawem otwiera to drogę do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania włodarza. Rada może, choć wcale nie musi, podjąć stosowną uchwałę. Miesiąc temu burmistrz zachęcał do tego radnych, mówiąc, że jeśli mają „cojones” (jaja), to właśnie tak powinni uczynić.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.