Od nowego roku w Dźwierzutach działa już spółka komunalna, która przejęła od podmiotów prywatnych administrowanie siecią wodno-kanalizacyjną, oczyszczalnią ścieków, a także odbiór śmieci.

Radni powołali spółkę
Dopiero po naciskach radnego Krzysztofa Sawickiego wójt Marianna Szydlik zdecydowała się ujawnić symulację finansową spółki

Decyzja o powołaniu spółki ze 100% kapitałem gminy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej zapadła podczas ostatniego w ubiegłym roku posiedzenia Rady Gminy.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.