Jedną z pierwszych decyzji nowo wybranej Rady Powiatu w Szczytnie była podwyżka, i to znacząca, diet. Teraz przewodniczący, wiceprzewodniczący, członkowie Zarządu oraz szefowie komisji będą otrzymywać o blisko 900 zł więcej niż w poprzedniej kadencji. Uchwała w tej sprawie została podjęta przy pięciu głosach wstrzymujących.

Radni zrobili skok na kasę
Radni powiatowi uznali, że początek kadencji to najlepszy moment do tego, by podnieść sobie diety

ZNALEŹLI PRETEKST DO PODWYŻKI

Nowo wybrana Rada Powiatu w bieżącej kadencji jeszcze niczym wielkim nie zdążyła się wykazać. Radni uznali jednak, że to dobry moment na podniesienie sobie diet, które już wcześniej nie należały przecież do najniższych. Za pretekst do tego posłużyła im skarga prokuratury na poprzednią uchwałę dotyczącą wysokości ich uposażeń. Została ona uznana za nieważną, ponieważ nie była opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym, choć powinna, bo stanowi akt prawa miejscowego. Radni musieli więc podjąć nową uchwałę, tyle że nie poprzestali na „starej” wysokości diet, lecz znacząco je podnieśli. Za podstawę do tego posłużyła im kwota bazowa wynosząca 1789,42 zł. Zgodnie z przyjętymi regulacjami, przewodniczący Rady Powiatu zamiast dotychczasowych 150% kwoty bazowej, będzie pobierał 200%, czyli 3 578,84 zł (wzrost o prawie 900 zł). To stawka bliska maksymalnej dopuszczonej kwocie dla samorządowców w powiatach liczących do 100 tysięcy mieszkańców. O tyle samo podniesiono też diety członkom Zarządu Powiatu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.