Czy na położonych w centrum Rozóg ulicy i placu zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 20 km/h? Chce tego radny Bruderek, ale nie wszyscy się z nim zgadzają.

Radny chce ograniczyć prędkość
Wkrótce ma się pojawić tu chodnik, ale radny uważa, że nie zagwarantuje to pieszym należytego bezpieczeństwa

Położona w centrum Rozóg ulica Rynek, równoległa do krajowej „53” powinna stanowić obszar objęty strefą zamieszkania. Takie same zasady ruchu należałoby wprowadzić na placu Jana II - postuluje radny Jerzy Bruderek. Swoją inicjatywę tłumaczy względami bezpieczeństwa.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.