Miasto Szczytno zajęło 18. miejsce w Rankingu Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, najwyższe w gronie samorządów z powiatu szczycieńskiego. W gronie 14 miast powiatowych plasuje się jednak na dalekim 11. miejscu.

Ranking jakości życia
Wśród kryteriów branych po uwagę były m. in. średnie wyniki egzaminu ośmioklasisty

We wtorek w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie ogłoszono wyniki Rankingu Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego. To zestawienie przygotowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w oparciu o dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie. Wśród kryteriów branych pod uwagę znalazły się m. in. średnie dochody własne budżetów gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty, a także np. odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej.

Celem Rankingu, jak piszą jego organizatorzy, jest ocena potencjału, aktywności i wyników osiąganych przez gminy województwa warmińsko-mazurskiego w sferze gospodarczej i społecznej.

Ranking podzielono na pięć kategorii: lider województwa, gminy miejskie, gminy wiejskie, gminy-miejsko wiejskie i lokata w powiecie. Ocenie poddano wszystkie gminy województwa z wyłączeniem miast na prawach powiatu (114) .

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.