Gmina Szczytno wśród gmin wiejskich ma najwyższą w województwie zdolność kredytową. Gmina Jedwabno z kolei jest trzecia w tym gronie pod względem zamożności. Humor jej mieszkańcom psuje jednak drugie pod względem wielkości w powiecie zadłużenie.

DOCHODY NA MIESZKAŃCA

Ranking bogatych i zadłużonychCo roku miesięcznik „Wspólnota” publikuje rankingi samorządów dotyczące m.in. osiąganych przez nie dochodów czy zadłużenia. Z opublikowanego niedawno zestawienia za ubiegły rok wynika, że najzamożniejszym powiatem w Polsce, czyli osiagającym najwyższe wpływy z dochodów własnych i subwencji w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest powiat przysuski w województwie mazowieckim z wynikiem 1332 zł. Słabo na tym tle wypada powiat szczycieński, gdzie dochód na jednego mieszkańca sięgnął zaledwie 709 zł. Gorszymi od naszego w województwie warmińsko-mazurskim okazały się tylko powiaty: gołdapski (683 zł), działdowski (664 zł) i nowomiejski (533 zł).

Zdecydowanie lepiej na tle innych wypadają nasze samorządy w kategorii gmin wiejskich, których jest w Polsce 1566. Wszystkie plasują się w górnej połówce. Najlepszym wynikiem (3480 zł) wciąż może się pochwalić gmina Jedwabno. Daje on jej 3. miejsce w województwie i 90. w kraju. Najsłabiej z naszych gmin wypadają pod tym względem Dźwierzuty (2487 zł), kiepsko prezentuje się też Szczytno, które z wynikiem 2450 zł plasuje się w środku krajowej stawki miast powiatowych.

WCALE SIĘ NIE CIESZĄ

Czym należy tłumaczyć wysokie miejsce zajmowane przez gminę Jedwabno już od kilku lat?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.