W Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie odbyła się akcja edukacyjna „Ratujemy i uczymy ratować” organizowana przez uczniów dla uczniów.

Ratujemy i uczymy ratować
W trakcie wydarzenia prowadzono pokazy udzielania pierwszej pomocy

Wydarzenie to po raz drugi zostało zorganizowane przez członków grupy „Niepokonani” z Jedwabna, którzy uczestniczą w projekcie Polsko-Amerykańskim pod nazwą „Równać Szanse”. Zakłada on realizację wielu działań prowadzących do zachęcenia młodzieży do pracy na rzecz społeczeństwa. Jednym z elementów projektu   było  przeprowadzenie akcji edukacyjnej „Ratujemy i uczymy ratować”. Miała ona na celu nauczyć bądź przypomnieć młodzieży jak postępować w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

W spotkaniu, które odbyło się w  21 lutego uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie: zastępca komendanta powiatowego PSP w Szczytnie, mł. bryg. Łukasz Godlewski, naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego mł. bryg. Zbigniew Stasiłojć oraz dowódcy JRG Szczytno kpt. Łukasz Wróblewski wraz z kpt. Pawłem Kozłowskim. Prelegenci omówili zagadnienia zawiązane z zagrożeniami pożarowymi oraz zagrożeniami związanymi z występowaniem tlenku węgla (czadu) w gospodarstwach domowych. Przedstawiono również zasady właściwego zachowania na wodzie w zależności od pory roku. W trakcie wydarzenia grupa „Niepokonani” wraz członkami OSP Jedwabno oraz OSP Olszyny, prowadzili pokazy pierwszej pomocy pod okiem koordynatora pokazów pierwszej pomocy druha Marcina Zapadki z OSP Jedwabno. Uczniowie-organizatorzy przeprowadzili między innymi pokazową akcję resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem ćwiczebnego defibrylatora AED, usztywniania złamanej nogi, czy udzielania pomocy osobie poparzonej.

Strażacy z KP PSP w Szczytnie, po raz kolejny dzięki zaproszenie lidera grupy „Niepokonani” Michała Wojciechowskiego, mogli uczestniczyć w bardzo ciekawym projekcie edukacyjno-prewencyjnym na terenie powiatu szczycieńskiego.

(kee), KP PSP Szczytno