Wykonane w latach 30. XX w. witraże w kościele ewangelickim w Dźwierzutach wymagają pilnej renowacji. W celu zdobycia środków, Parafia Ewangelicko – Augsburska w Pasymiu, której dźwierzucka świątynia jest filią, ogłosiła internetową zbiórkę.

Ratujmy zabytkowe witraże
Kościół ewangelicki w Dźwierzutach

Bardzo ważnym i cennym elementem wyposażenia kościoła ewangelickiego w Dźwierzutach są wstawione w 1936 r. trzy okna z unikalnymi dziś witrażami z sygnaturą Gerharda Eisenblätter z Królewca (28.05.1907 Królewiec - 03.08.1975 Lubeka), jedyne pełne zachowane dzieło tego artysty w naszym województwie i jedne z nielicznych witraży z lat 30. XX w. Badania historyków sztuki z Muzeum we Fromborku, zajmujących się m.in. sztuką witrażową wskazują, że skromna z pozoru realizacja witrażowa w kościele w Dźwierzutach jest wyjątkowa na skalę województwa i kraju. Na witrażach zachowały się inskrypcje fundatorów – gospodarzy okolicznych wsi, szczególnie cenne ze względu na dawne, mazurskie nazwy wiosek, np. Sczepanken (Szczepankowo), z której pochodził Jerzy Olech, tłumacz satyr i bajek Krasickiego, twórca świeckiej literatury w języku polskim na Mazurach wydawca podręcznika szkolnego „Przyjaciel dzieci”.

Stan zachowania okien witrażowych wymaga pilnej interwencji konserwatorskiej oraz zabezpieczenia przed destrukcją. Stąd podjęte przez Parafię Ewangelicko – Augsburską w Pasymiu, której kościół w Dźwierzutach jest filią, działania zmierzające do pozyskania środków na ten cel. - Planowane prace konserwatorskie zabezpieczą witraże przed dalszym niszczeniem warstwy malarskiej, przed wpływami atmosferycznymi oraz przed wandalizmem, czynionym także przez ptaki – mówi proboszcz pasymskiej parafii ks. Witold Twardzik.

Na wykonanie prac konserwatorskich potrzeba niespełna 8 tys. złotych. Pomóc w ratowaniu cennego zabytku może każdy, wystarczy wejść na stronę https://zrzutka.pl/2tdt9w i dokonać wpłaty.

(ew)