Budowa i przebudowy dróg oraz modernizacja linii kolejowych to motyw przewodni rządu Prawa i Sprawiedliwości, dla którego ważnym czynnikiem jest polityka zrównoważonego rozwoju. Jej istotnym elementem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Szczególnie wyraźnie widoczne jest to na Warmii i Mazurach.

Region przyśpiesza
Uroczyste otwarcie drogi w naszym regionie z udziałem wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego

Stawiamy na drogi lokalne

Zacznę od tych drobnych, ale wyczekiwanych przez samorządy lokalne inwestycji. Przez cały czerwiec podpisuję umowy z władzami lokalnymi na realizację inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Skorzysta z niego 14 powiatów i 34 gminy. Łączna wartość zatwierdzonych inwestycji wyniesie ponad 100 mln zł, z czego dotacja z budżetu wojewody wyniesie 47 770 211 zł. Z pieniędzy rządowych i samorządowych przebudowanych, bądź wyremontowanych zostanie ponad 82 km dróg.

Jeszcze w tym roku na drogi przekazane zostaną dodatkowe środki z budżetu państwa. Około 30 mln zł pozwoli dofinansować samorządowe projekty, które zostały zakwalifikowane do wsparcia z „Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej”. W skali całego kraju w ramach tego programu zrealizowane zostaną 433 inwestycje dofinansowane z budżetu państwa kwotą 500 milionów złotych. Mocnym atutem programu była wielkość rządowego wsparcia, sięgająca nawet 80 proc. wartości inwestycji. Z tego powodu zainteresowanie gmin było ogromne. Wybieraliśmy te wnioski, które spełniały określone wymagania priorytetowe. Podpisanie umów planujemy w lipcu.

To jeszcze nie wszystko. Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji dwa projekty w ramach rządowego „Programu likwidacji miejsc niebezpiecznych”. Przebudowany zostanie odcinek drogi krajowej nr 58 w miejscowości Mierki oraz rozbudowane skrzyżowanie drogi krajowej nr 51 koło miejscowości Dywity. Szacowany koszt obu inwestycji to blisko 12,5 miliona złotych.

Zdajemy sobie sprawę, że takich potrzeb związanych z poprawą infrastruktury drogowej jest zdecydowanie więcej, dlatego pan premier Mateusz Morawiecki na ostatniej naradzie z wojewodami zapowiedział, że najprawdopodobniej jeszcze tej jesieni zacznie funkcjonować specjalny fundusz dróg lokalnych, który wstępnie ma zostać zasilony kwotą 5 miliardów złotych.

Miliardy na drogi ekspresowe i kolej

Na tle inwestycji lokalnych wrażenie robią te, które mają decydujący wpływ na wpięcie naszego regionu do sieci komunikacji krajowej i międzynarodowej. Jak niedawno poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, 8 mld zł wynosi wartość inwestycji realizowanych na drogach ekspresowych, a 700 mln zł na pozostałych drogach. 3,5 mld zł wyniesie koszt modernizacji połączeń kolejowych w województwie warmińsko-mazurskim. Droga S 7 została u nas przebudowana na 213 kilometrach. Po dłuższej przerwie bierzemy się wreszcie za S 16. Rząd przekazał 28 mln zł na odnowienie decyzji środowiskowej oraz dokumentów niezbędnych do tego, aby ruszyć z budową trasy od Mrągowa do Ełku. Niebawem podpisana zostanie umowa na realizację odcinka Borki Wielkie-Mrągowo.

Dużo się dzieje w kolejnictwie. W kwietniu Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim umowę z Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. o dofinansowanie projektu „Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno-Ełk”. Wartość tej inwestycji to prawie 380 mln zł, z czego 212 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Linia ma istotne znaczenie dla poprawy połączenia z lotniskiem regionalnym w Szymanach. Dodam jeszcze, że z tego samego programu finansowane są prace rewitalizacyjne linii kolejowej nr 210: Działdowo – Olsztyn.

Bliżej świata

Wspomniałem o wymiarze międzynarodowym tych dróg. Wiadomo, S 7 włącza nas w arterię łączącą Polskę, od Bałtyku, aż po południową granicę z Czechami i Słowacją. Natomiast przecinająca się z nią S 16 połączy wschód z zachodem i sąsiadami po obu stronach naszych granic. Ta sama „16”, po wpięciu w Via Carpatia, powiąże nasz region z Europą Południową.

Już wybudowane drogi ekspresowe S 7 i S 22 oraz te będące w budowie, S 16, S 51 i S 61 są drogami życia dla naszego województwa. To one przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i ruchu turystycznego, będącego częścią naszej regionalnej gospodarki. Są łącznikiem Warmii, Mazur i Powiśla z krajem i różnymi częściami Europy. W przyszłości będą miernikiem wzrostu wymiany handlowej z Azją, z Turcją, która wyraża zainteresowanie przystąpieniem do projektu Via Carpatia. Realizacja inwestycji związanych z drogami ekspresowymi Via Carpatia, Via Baltica i Rail Baltica przełoży się na rozwój wschodniej części regionu, latami niedoinwestowanego i zaniedbanego. Pozytywnie należy też ocenić fakt, że Komisja Europejska opublikowała projekt nowego rozporządzenia CEF (Connecting Europe Facility), w który wpisana została trasa łącząca południe i północ Europy.

Duże znaczenie przy wszystkich tych decyzjach ma polityka prorozwojowa naszego rządu, a także ogromne zaangażowanie ludzi takich jak Jerzy Szmit, który będąc wiceministrem w resorcie Infrastruktury i Budownictwa dokonał tu bardzo wiele. Ogromnym wsparciem są dla nas minister Andrzej Adamczyk, nasi parlamentarzyści i stojący na czele GDDKiA oddział w Olsztynie Mirosław Nicewicz i prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Wojewoda

Artur Chojecki