Minęły trzy lata od czasu, jak odpowiedzialność za kierowanie Polską przyjęła Zjednoczona Prawica, gdyż taka była wola wyborców - powiedział wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki podczas konferencji prasowej podsumowującej 3-lecie działalności administracji rządowej w województwie. - Realizujemy ambitny, trudny i potrzebny Polakom program kompleksowy, dotykający każdej sfery życia gospodarczego i społecznego.

Region wrzucił piąty bieg
Wojewoda podsumował 3 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości

Mimo znacznych wydatków na programy społeczne, kondycja finansowa państwa znacznie się poprawiła. Udało się odbudować dochody podatkowe, które wzrosły o ponad 50 mld zł., czyli o 18 proc. To efekt uszczelnienia systemu podatkowego Po raz pierwszy w historii po zmianach ustrojowych odnotujemy w tym roku nadwyżkę budżetową. Jesteśmy europejskim liderem pod względem wydatkowania budżetu na lata 2014-2020. Polska weszła do grona 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Odnotowaliśmy rekordowo niskie bezrobocie, najniższe od 1989 roku. Polska rozwija się dynamicznie, daje bezpieczeństwo obywatelom, gwarantuje dalszy rozwój. Te pozytywne zmiany odczuwamy także na Warmii, Mazurach i Powiślu.

Programy społeczne

Dobre efekty przyniosły realizowane przez nas programy społeczne takie jak: Rodzina 500+, Maluch+, Senior+, Za życiem i Dobry Start. Wszystkie te programu to inwestycja w rodzinę będącą fundamentem silnego państwa – mówił Artur Chojecki.

Program Dobry Start pozwolił na wypłatę ponad 166 tys. świadczeń na wyprawkę szkolną. Koszt realizacji zadania w tym roku wyniósł 51 mln zł.

W ramach Programu Maluch+ w latach 2016-2018 utworzono łącznie 723 nowe miejsca opieki dla dzieci w wieku do lat 3 oraz dofinansowano ok. 3 tys. już istniejących miejsc opieki przeznaczając na ten cel 16.830.863 zł.

W latach 2017–2018 na realizację Programu Senior Plus + 13 gminom przekazano 3.867.602,31 zł. Powstało 19 nowych placówek Senior +. Są to 3 Dzienne domy i 16 Klubów.

Koszt programu Opieka 75+, zwiększającego dostępność do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych dla osób samotnych i starszych z terenu małych gmin, wyniósł 210.622 zł. Opieką objęto 137 osób z 22 gmin.

Rozwój sieci mieszkań chronionych w ramach Programu Za życiem to uruchomienie w latach 2017-2018 11 mieszkań chronionych na 43 miejsca w 9 gminach. Koszt z budżetu państwa wyniósł 859.832 zł.

Z Rodzina 500+, od momentu wejścia programu w życie, korzysta średnio 100 tys. rodzin, co oznacza ponad 175 tys. uprawnionych dzieci. Miesięczna transza środków przekazywanych do gmin wynosi ok. 80 mln zł. Od początku w województwie wypłacono łącznie 2.541.853.293 zł.

Infrastruktura drogowa

Województwo nadrabia wieloletnie zapóźnienia i zaniedbania, które przez długi czas wykluczały je komunikacyjnie, społecznie i gospodarczo. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 przyniósł trwałe efekty. W ciągu 3 lat zrealizowano 143 zadania o wartości 294.817.545,14 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 141.598.171,85 zł. Zmodernizowano 125,35 km dróg gminnych i 187,59 km dróg powiatowych. Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w roku 2018 pozwolił zrealizować 28 zadań o łącznej kwocie wnioskowanych dotacji 29.856.382 zł. Kontynuacją tego programu będzie Fundusz Dróg Samorządowych, zapewniający do 80% dofinansowania zadań, które mogą być warte do 30 mln zł każde.

W latach 2016-1018 olsztyński Oddział GDDKiA oddał do użytku 94 km dróg o wartości 4 mld zł (m.in.: obwodnica Ostródy, droga Nidzica-Napierki, Ostróda-Rychnowo-Olsztynek, część obwodnicy Olsztyna, droga Olsztyn-Olsztynek). Podpisano umowy na projekt i budowę 4 odcinków S7 o długości 72,7 km i wartości 1,7 mld zł (droga Napierki-Płońsk). Podpisano umowę na projekt i budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego i trzech odcinków S61 Szczuczyn-Raczki. W budowie jest drugi odcinek obwodnicy Olsztyna. Ogłoszono przetarg na S16 Borki-Mrągowo i fragment obwodnicy Mrągowa. Podpisano umowy na dokumentację dla S16 Mrągowo-Orzysz-Ełk i S5 Ornowo-Wirwajdy. W ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych wykonano 15 zadań za 39,8 mln zł. W trakcie budowy jest 7 inwestycji o wartości 82,9 mln zł.

Infrastruktura kolejowa

Rząd Mateusza Morawieckiego w całym kraju realizuje 220 projektów za 66 mld zł. W województwie warmińsko-mazurskim to 6 projektów o wartości 1,5 mld zł. Trwają prace na linii Szczytno-Ełk, Działdowo-Olsztyn oraz Iława-Olsztyn. W przebudowie jest 250 km linii kolejowych, modernizowane są perony i przejazdy kolejowe. Projektowana jest linia Korsze-Ełk, w planie jest remont odcinka Olsztyn-Gutkowo.

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Efekty działań W-MSSE to: 69 zezwoleń i decyzji, minimum 2,2 mld zł zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych i zatrudnienie co najmniej 2017 nowych pracowników. Zezwolenia otrzymało 28 przedsiębiorstw mikro i małych, 22 przedsiębiorstwa duże i 19 przedsiębiorstw średnich, z czego 59 to przedsiębiorstwa z kapitałem polskim, a 10 - przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym. 18 zezwoleń dotyczy branży drzewnej, a 10 - spożywczej.