Podczas ostatniego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z wojewodami, prezes Rady Ministrów przedstawił założenia programowe i finansowe dotyczące doinwestowania rozbudowy i modernizacji dróg samorządowych.

Rekordowe sumy na drogi
Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Olsztynie, 13 lipca br.

Przedstawił również zestawienie środków, jakie na realizację tych zadań wydano w latach 2009-2015, a ile w latach 2016-2018. Mateusz Morawiecki poinformował, że na lata 2019-2028 rząd zamierza przeznaczyć 36 mld zł na Fundusz Dróg Samorządowych. W naradzie uczestniczył wojewoda Artur Chojecki.

Potrzeby samorządów lokalnych jeśli chodzi o remonty dróg to niekończący się temat. Rząd stara się sprostać temu wezwaniu, zwiększając pulę środków na ich rozbudowę, modernizację lub zwykłe remonty. Aktualnie samorządowcy mogą tu liczyć na dwa programy. Pierwszy to Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2019. W tym roku dzięki łącznej puli środków w wysokości ok. 48 mln zł uda się zrealizować 48 zadań zgłoszonych wojewodzie warmińsko-mazurskiemu przez gminy i powiaty. Z kolei z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej uda się wykonać 27 zadań drogowych wartości ponad 29 mln zł.

Ale potrzeby są zdecydowanie większe. W ich rozwiązaniu pomocny będzie Fundusz Dróg Samorządowych. Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, w tym roku wydaliśmy na drogi 1,3 mld zł. W roku 2019 wydamy rekordową sumę 6, 085 mld zł.