Dobiega końca remont liczącego 2,5 km odcinka drogi wojewódzkiej na odcinku od Banku Spółdzielczego w Jedwabnie do Nowego Borowego. Inwestycja, o którą od lat zabiegały władze gminy, pochłonęła blisko 2 mln złotych.

Remont na finiszu
Prace na remontowanym odcinku dobiegają końca. Nawierzchnia nie przypomina już sera szwajcarskiego

Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku od Banku Spółdzielczego w Jedwabnie do wsi Nowe Borowe był bardzo wyczekiwany przez mieszkańców i władze gminy Jedwabno. - Mocno zabiegaliśmy o realizację tej inwestycji, bo na drodze była dziura na dziurze – mówi wójt Sławomir Ambroziak. Doszło już do tego, że wiosną tego roku nawierzchnia przypominała ser szwajcarski. Wreszcie Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg i wyłonił wykonawcę, firmę Colas Polska, która zadeklarowała realizację zadania za niespełna 1,8 mln złotych. Obecnie prace są już na ukończeniu. - Zostały jeszcze do zrobienia zjazdy na posesje i pobocza – informuje wójt. Przyznaje, że gmina ma pewne zastrzeżenia do wykonanych robót. Chodzi o to, że w samym Jedwabnie położono tylko jedną warstwę asfaltu. - Nie do końca nam się to podoba, choć na razie jest to wystarczające – mówi Ambroziak. - Cieszę się, że Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz pani marszałek Sylwia Jaskulska stanęli na wysokości zadania – dodaje.

(ew)