Wniosek o dotację na modernizację składowiska śmieci w Linowie, złożony przez Urząd Miejski w Szczytnie, zyskał wysoką opinię. Dzięki temu inwestycja będzie dofinansowana w ramach tzw. kontraktu wojewódzkiego w wysokości 600 tysięcy złotych.

Południowo-Mazurski Rejon Gospodarki Odpadami - to nazwa porozumienia zawartego między samorządami powiatu szczycieńskiego. Jego cele są obszerne i dalekosiężne, w dziedzinie, którą wskazuje sama nazwa. Pierwsze wspólne przedsięwzięcie zakłada modernizację wysypiska w Linowie w dwóch etapach. W pierwszej kolejności trzeba usunąć osady pościekowe z trzech niewielkich niecek, połączyć je i "podrychtować". Dzięki tej operacji w opróżnionych nieckach będzie można gromadzić śmieci jeszcze przez pięć lat. Koszt tego zadania, które obejmuje jeszcze zakup wagi samochodowej, oszacowano na 726 tys. zł. Znaczną część tej kwoty, bo 600 tys. udało się pozyskać z tzw. kontraktu wojewódzkiego. Najkrócej rzecz ujmując jest to lista inwestycji, które będą realizowane w regionie przy współudziale środków z budżetu państwa, przy czym te ostatnie są wspierane pieniędzmi unijnymi. Na takie dofinansowanie mają szanse tylko najlepsze i dobrze przygotowane projekty.

- W przypadku szczycieńskiego wniosku istotny wpływ na wysoką ocenę miał ponadlokalny charakter przedsięwzięcia, preferowane są bowiem inwestycje, przy realizacji których wykazana jest dobra współpraca kilku samorządów - mówi Adam Krzyśków, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Instytucja ta będzie miała swój udział w realizacji inwestycji, bowiem zgodziła się pożyczyć brakujące 126 tysięcy złotych. Modernizacja trzech pościekowych niecek na wysypisku w Linowie ma być zrealizowana do końca listopada br.

Drugi etap modernizacji wysypiska zakłada zdecydowanie większe i kosztowniejsze prace, takie jak budowa linii do segregacji odpadów komunalnych (3 mln zł), budowa niecki na odpady inercyjne (takie, których nie można bądź nie opłaca się odzyskiwać) i instalacja urządzeń do segregacji odpadów organicznych (2 mln zł) oraz do unieszkodliwiania osadów pościekowych (3 mln zł).

Na te inwestycje będzie można pozyskać środki unijne, przede wszystkim z funduszu strukturalnego, finansującego rozwój regionów. Ideą przyznawania środków jest niwelowanie dysproporcji pomiędzy poszczególnymi regionami, a warmińsko-mazurskie, w porównaniu z innymi, takich dysproporcji ma dużo.

Modernizacja wysypiska ma dodatkowy walor. Otóż możliwość pozyskania pieniędzy z zewnątrz ponownie połączyła członków dawnego Związku Gmin Mazurskich "Jurand".

- Pewnie znów nabierzemy pewności, że warto razem coś robić - mówi jeden ze współtwórców "Juranda" burmistrz Szczytna Paweł Bielinowicz. Tę pewność szczycieńskie samorządy właściwie już mają, bo to właśnie ich wspólne działanie stanowiło jedną z głównych przesłanek uzyskania dofinansowania z kontraktu wojewódzkiego.

Przypomnijmy, że bezpośrednim powodem utworzenia 12 lat temu, nieistniejącego już ZGM "Jurand" była budowa wysypiska śmieci w Linowie. Obecna jego modernizacja przywraca nadzieję na ściślejszą integrację samorządów z powiatu szczycieńskiego.

(olan)

2004.06.30