Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+”Program Maluch+ - realizacja w okresie 2016 – 2021

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonuje obecnie 190 instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 łącznie na 5.317 miejsc.

Na realizację programu Maluch+, ze środków z budżetu państwa w latach 2016 -2021, przyznano dla podmiotów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego środki w łącznej kwocie 30 440 874,00 zł.

Dzięki pozyskanym środkom w ramach realizacji programu Maluch+ w latach 2016-2021 na terenie województwa powstały 63 instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na 1.292 miejsc, w tym:

* 41 żłobki (w tym: 28 utworzonych przez JST)

* 8 klubów dziecięcych (w tym: 1 utworzony przez JST)

* 14 Dziennych opiekunów (w tym: 12 utworzonych przez JST).

Ponadto, w ramach realizacji ww. programu w latach 2016-2021 z dofinasowania do funkcjonowania skorzystało 7.903 dzieci (w tym 20 z niepełnosprawnością) w 400 instytucjach.

Program „MALUCH+” na lata 2023-2029

Kolejna edycja programu Maluch Plus, która wejdzie w życie od stycznia 2023 roku, będzie miała budżet zwiększony do 5,5 mld zł. Samorządy otrzymają informacje, ile miejsc opieki mogą utworzyć i jakie dostaną dofinansowanie. Na decyzję będą miały czas do końca stycznia. Tak wysoka pula środków pozwoli na dofinansowanie tworzenia 102 tys. miejsc, a także dofinansowania ich funkcjonowania przez okres 36 miesięcy.

W nowej edycji rządowego programu Maluch Plus, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, nie będzie potrzebny wkład własny. Samorządy w 100 procentach będą mogły to zadanie zrealizować w ramach środków z programu, również z budżetu państwa będzie pokrywany VAT. Z programu będą mogły skorzystać nie tylko samorządy, ale także inne podmioty, chcące uruchomić taką placówkę. Każde utworzone miejsce opieki będzie przez trzy lata dofinansowywane kwotą 837 zł miesięcznie. Dzięki temu będą niższe opłaty dla rodziców i mniejsze koszty utrzymania dla samorządów.