Wielu rodziców sześciolatków obawia się, że ich dzieci nie są przygotowane na rozpoczęcie nauki w szkole. Dlatego za wszelką cenę próbują opóźnić ten moment. Do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie spływa ostatnio coraz więcej wniosków o odroczenie. – Rodzice straszą szkołą, a to niewłaściwe podejście – ocenia dyrektor tej placówki Gabriela Woźniak.

Rodzice boją się szkoły

WNIOSKI O ODROCZENIE

Objęcie obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich wciąż budzi wiele emocji. Przeciwnicy tego rozwiązania twierdzą, że to skracanie dzieciństwa i narażanie na niepotrzebny stres. Akcentują przy tym, że polskie szkoły nie są odpowiednio przygotowane na przyjęcie sześciolatków. Z kolei zwolennicy przekonują, że podobne przepisy obowiązują w większości krajów europejskich, a im wcześniej dziecko rozpocznie naukę, tym lepiej. Wielu rodziców ma jednak poważne wątpliwości. Część z nich boi się, że ich pociechy nie podołają nowym wyzwaniom. Dlatego próbują różnych sposobów, by przesunąć w czasie moment pójścia dziecka do szkoły. – Od momentu wejścia w życie rozporządzenia dotyczącego wcześniejszego rozpoczęcia edukacji przez sześciolatki, zdecydowanie zwiększyła się liczba wniosków o badanie dojrzałości szkolnej – mówi dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie Gabriela Woźniak. – W tym roku spływa do nas także wiele wniosków o odroczenie rozpoczęcia nauki – dodaje. Podkreśla, że wśród rodziców panuje duża nerwowość. Najwięcej obaw dotyczy sfery emocjonalno – społecznej dzieci. – Rodzice boją się, że nie poradzą sobie one w klasie – zauważa dyrektor.

NIEPOTRZEBNE STRASZENIE

Na razie poradnia nie wydaje orzeczeń, czy dany sześciolatek dojrzał do obowiązku szkolnego. Dyrektor tłumaczy, że na stwierdzenie tego potrzeba czasu. Na początku roku szkolnego każdy nauczyciel w przedszkolu przeprowadza wstępną diagnozę, która ocenia rozwój dziecka na tle grupy oraz to, jakie posiada ono umiejętności. – Dzięki temu rodzic otrzymuje informację o jego silnych i słabszych stronach – wyjaśnia Gabriela Woźniak. Wówczas we współpracy z nauczycielami można pewne braki niwelować, np. poprzez zajęcia z logopedą czy psychologiem. Dopiero w maju poradnia zaczyna wydawanie decyzji, czy dziecko jest gotowe pójść do szkoły. Zdaniem dyrektor, obawy rodziców często są na wyrost. – Straszą oni szkołą, a to niewłaściwe podejście – przekonuje Gabriela Woźniak. Jej zdaniem wynika to po części z przekory. – Buntujemy się zawsze przeciw temu, co nowe. Nie znamy czegoś, a już krzyczymy, że jest niedobre.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.