Reklama

Węgiel

Z roku na rok rośnie kwota, jaką z budżetu gminy Dźwierzuty trzeba dotować działalność spółki komunalnej ZGK. W ubiegłym roku samorząd dołożył jej 200 tys. zł, w tym już 300 tys. zł. Czy ratunkiem na zbicie kosztów będzie budowa wiatraka na terenie oczyszczalni ścieków?

Rośnie deficyt spółki komunalnej
Stacje uzdatniania wody, przepompownie i oczyszczalnia ścieków generują największe koszty. Aby je zmniejszyć prezes Arkadiusz Brzozowski przymierza się do postawienia na terenie oczyszczalni wiatraka

Powołany kilka lat temu do życia Zakład Gospodarki Komunalnej w Dźwierzutach, spółka ze 100 procentowym udziałem gminy wciąż przynosi straty. Zakład, na którym spoczywają zadania zbiorowego dostarczania wody, oczyszczania ścieków, bieżącego utrzymania dróg oraz odbiór odpadów komunalnych nie może wyjść na prostą ze względu na wciąż rosnące koszty energii i niedoszacowanie kosztów dostarczania wody.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.