Największą inwestycją zaplanowaną przez powiat w tegorocznym budżecie jest rozbudowa szpitala. Tak też było przed rokiem, ale zadania nie udało się nawet rozpocząć, bo samorząd nie otrzymał na nie dofinansowania zewnętrznego. Teraz zamierza je zrealizować przy udziale środków własnych.

Rozbudują szpital własnymi siłami
Na rozbudowę szpitala w tegorocznym budżecie powiatu zapisano 7 mln zł

DROGI RAZEM Z GMINAMI

Rada Powiatu jednogłośnie uchwaliła budżet na 2018 r. na przedświątecznej sesji (22 grudnia). Zakłada on dochody ogółem w wysokości 82,6 mln złotych. Największe wpływy pochodzić mają z subwencji ogólnej budżetu państwa (35,2 mln zł) oraz dotacji celowych na zadania zlecone i własne (12,8 mln zł). Wydatki zaplanowano łącznie na 95,4 mln złotych, z czego blisko 26 mln zł (27,2% ogółu wydatków) samorząd powiatu zamierza przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.