Gmina Wielbark ogłosiła przetarg na rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla zabudowy kolonijnej Wielbarka. Wykonawca będzie miał na realizację zadania piętnaście miesięcy.

Gmina Wielbark ogłosiła pierwszy w tym roku przetarg. Dotyczy on wyłonienia wykonawcy rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla zabudowy kolonijnej Wielbarka – etap IV. Łączna jej długość została zaprojektowana na 10929 metrów. Zadanie uzyskało 560 tys. zł dofinansowania z rządowego programu Polski Ład. Na jego realizację w tym roku gmina zamierza przeznaczyć nie więcej niż 800 tys. złotych. Wyłoniony w przetargu wykonawca na wywiązanie się z umowy będzie miał piętnaście miesięcy. Termin składania ofert upływa 8 lutego.

(kee)