Ponad 120 tys. zł przekaże w tym roku gmina Szczytno dla działających na jej terenie stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania sportu, nauki, kultury i sztuki. Dofinansowane zostaną też działania obejmujące pomoc społeczną.

Rozdali kasę stowarzyszeniom
Dofinansowanie otrzymał m.in. projekt „Trenuj z mistrzem”, w którym zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzi Anna Jesień

Poszczególne stowarzyszenia otrzymają finansowe wsparcie w ramach ogłaszanego co roku konkursu. Najwięcej środków, ponad 80 tys. zł zostanie skierowanych na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Klub piłkarski GKS Szczytno pozyska z tego 50 tys. zł m. in. na szkolenie i udział w rozgrywkach, a Stowarzyszenie Sportowe Mazury, kierowane przez Annę Jesień - na organizowane coroczne zawody triathlonowe – 6 tys. zł i zajęcia z młodzieżą „Trenuj z mistrzem” - 23 tys. zł.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.