Reklama

Węgiel

Z aktywnym udziałem skarbnik gminy Rozogi Wioletty Wierzbowskiej obradował III Krajowy Kongres Forów Skarbników.

Rozogi na kongresie
Skarbnik Wioletta Wierzbowska podczas kongresu skarbników zademonstrowała nowe możliwości programu PUMA na przykładzie bieżących zagadnień jej samorządu

Przez dwa dni, 11-12 maja w formie online, obradował III Krajowy Kongres Forów Skarbników, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Wydarzenie to zgromadziło blisko 600 uczestników, praktyków zarządzania finansowego jednostek samorządowych. W gronie ponad 40 ekspertów i doradców kongresowych znaleźli się przedstawiciele partnerów biznesowych Kongresu, m. in. olsztyńskiej firmy ZETO Software, prowadzący warsztaty oraz panel w zakresie wykorzystania nowoczesnych narządzi do zarządzania finansowego. Prezentacja opracowanego przez ZETO systemu wspierającego realizację zadań administracji publicznej odbyła się z udziałem skarbnik gminy Rozogi Wioletty Wierzbowskiej, która zademonstrowała nowe możliwości programu PUMA na przykładzie bieżących zagadnień jej samorządu. - Podczas praktycznych warsztatów przedstawiłam między innymi sposób księgowania dochodów wpływających z urzędów skarbowych, tak aby system mógł sam uwzględnić je w sprawozdaniach gminy wraz z automatycznym wyliczeniem należności pozostałych do zapłaty – mówi skarbnik Wierzbowska.

(o)