W tym tygodniu rozpoczynają się prace związane z rozbudową skrzyżowania ulic Wileńskiej, Leyka, Polskiej i Piłsudskiego. W ramach inwestycji prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad powstanie m.in. postulowane od dawna rondo.

Rusza budowa ronda
Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną zastąpi wkrótce dawno już postulowane w tym miejscu rondo

W tym tygodniu na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie rozpoczynają się roboty budowlane związane z rozbudową drogi krajowej nr 53 na odcinku od km ok. 46 600 do km 47 700 wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Leyka i Wileńską.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.