Wspieranie inwestycji samorządowych ze środków budżetu państwa, z pieniędzy ministerialnych czy wojewodów jest stałą praktyką. Dzięki nim realizowana jest nie tylko polityka społeczna w ramach znanych programów jak Rodzina 500 Plus, czy ostatnio Dobry Start, ale także liczne inwestycje.

Ruszają szkoły
Minister Elżbieta Rafalska z wojewodą Arturem Chojeckim podczas wizyty w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim

Przed zbliżającym się nowym rokiem szkolnym warto wspomnieć, że tylko w ostatnim czasie wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki przeznaczył z własnej rezerwy budżetowej jeden milion sześćset tysięcy złotych dla Gminy Olsztyn na dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 15. Olsztyński ratusz wniesie swój wkład finansowy w wysokości dwóch milionów dwustu czterdziestu pięciu tysięcy zł. W ramach inwestycji zostanie wybudowane wielofunkcyjne, w pełni wyposażone boisko sportowe, o wymiarach 30 m x 46 m, przeznaczone do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa. Wykonane zostaną również: bieżnia do biegów krótkich na dystansie 60 m i bieżnia do skoków w dal. Na boisku znajdzie się trybuna schodkowa. Zarówno boisko, jak i droga dojazdowa będą oświetlone. Bezpieczeństwo obiektu zapewni monitoring. Nowa inwestycja w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy warunków nauki, a przede wszystkim uprawiania sportu przez dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie.

Kolejne środki z rezerwy wojewody zostały przekazane gminie Rybno. Kurator Oświaty Marek Nowacki i wójt Tomasz Węgrzynowski podpisali w obecności Artura Chojeckiego umowy na przebudowę biblioteki z adaptacją na pomieszczenia dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

w Rybnie i przebudowę pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach. Wojewoda przeznaczył na te zadania sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czternaście złotych. Wkład finansowy Gminy Rybno na obie inwestycje wyniósł dziewięćdziesiąt tysięcy złotych. W szkole w Rybnie zostaną przebudowane pomieszczenia biblioteki z przeznaczeniem na cztery pomieszczenia dydaktyczne. Wyremontowana zostanie również sala komputerowa oraz zaplecza i sanitariaty. W Koszelewach, dzięki przebudowie, powstanie oddział przedszkolny, dwie sale dydaktyczne, WC dla dzieci, szatnia oraz wejście dla osób niepełnosprawnych wraz z wiatrołapem. Unowocześnienie obiektów w znacznym stopniu poprawi komfort pracy, nauki i integracji uczniów obu szkolnych placówek.

WYPRAWKA DLA UCZNIA

Remonty szkół w gminie Rybno poprawią komfort nauki uczniów

Jak poinformowała minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, wypłacanie świadczeń na szkolną wyprawkę z rządowego programu „Dobry Start” najsprawniej przebiega w województwie warmińsko-mazurskim. W całym kraju do rodzin uprawnionych do skorzystania z programu trafiło już 385 mln zł. Do 17 sierpnia wyprawkę szkolną otrzymało ponad milion uczniów. Jak to wygląda w naszym województwie?

Prezentujemy poniżej raport Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, który przekazuje pieniądze do gmin i monitoruje realizację programu. Są to dane z 17 sierpnia br.

Środki w budżetach JST zabezpieczono w pełnej wysokości, zgodnie z potrzebami, wykazanymi w weryfikacji z sierpnia br.

Plan po zmianach:

– gminy – 60.931.919 zł

– powiaty – 961.000 zł

Przekazano w sumie - 43.253.345 zł (zgodnie z wnioskami JST)

z tego:

- do gmin - 42.814.156 zł

- do powiatów - 439.189 zł

Liczba złożonych wniosków

o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” – 83.668

- w tym złożonych w formie papierowej - 35.636

Liczba rozpatrzonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia - 64.182

- w tym w pełni rozpatrzonych pozytywnie - 63.850

Liczba wypłaconych świadczeń - 63.136

Wydatki na wypłaty z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 18.938.850 zł.