Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznacza ogromne środki na subwencje oświatowe, udziela bezzwrotnego wsparcia po to, aby samorządy mogły realizować określone działania związane z kształceniem.

Subwencja oświatowa w 2023 roku wynosi rekordowe 64,4 mld zł. W stosunku do roku 2022 – to 11,1 mld więcej. Na uwagę zasługuje fakt, iż jest to więcej niż łączny wzrost subwencji oświatowej w latach 2008-2015. Od 2016 roku subwencja oświatowa wzrosła o blisko 60%.

Historycznie wysoka jest również skala inwestycji w samorządową infrastrukturę edukacyjną. Ich łączna wartość w ciągu ostatnich dwóch lat to ponad 8 mld zł.

W samym tylko województwie warmińsko-mazurskim na tego rodzaju inwestycje edukacyjne przeznaczono 227 000 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach Laboratoriów Przyszłości w województwie warmińsko-mazurskim przeznaczono blisko 34 miliony zł na budowanie kompetencji przyszłości: kreatywności, pracy zespołowej, umiejętności praktycznych i technicznych wśród dzieci i młodzieży. Laboratoria Przyszłości to pierwszy tak duży program, który został skierowany do szkół podstawowych w Polsce. To największa w historii inwestycja polskiego rządu w nowoczesną edukację.

Niewątpliwie, celem Ministerstwa Edukacji i Nauki jest budowanie nowoczesnej szkoły, rozwijanie kompetencji przyszłości oraz zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do edukacji wysokiej jakości. Dzięki podejmowanym działaniom i realizowanym przez resort programom, które zapewniają nowoczesne pomoce dydaktyczne i odpowiednie wsparcie, młodzi ludzie mogą rozwijać swoje zainteresowania, osiągać sukcesy i spełniać marzenia.

Rząd inwestuje w oświatę