W obliczu światowego kryzysu energetycznego rząd wdraża kolejną Tarczę Solidarnościową. To konkretne rozwiązania i odczuwalna pomoc. Od 1 stycznia 2023 r. cena energii elektrycznej w Polsce zostanie zamrożona. Dzięki tym działaniom podwyżki nie dotkną większości polskich rodzin.

Rząd odpowiada na kryzys energetycznyGwarancja stałej ceny na obecnym poziomie dotyczy do 2 MWh zużycia rocznego w przypadku gospodarstwa domowego. Większy roczny limit zużycia energii elektrycznej dotyczyć będzie natomiast gospodarstw, w którym są osoby z niepełnosprawnością i wyniesie on 2,6 MWh. Z kolei w przypadku rodzin 3+, czyli posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz rolników, limit ten został określony na poziomie 3 MWh.

Aby chronić odbiorców prądu, wprowadzony zostanie również mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii, nie wyższej niż 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych oraz 785 zł za MWh dla pozostałych uprawnionych odbiorców.

Wsparcie obejmie indywidualnych odbiorców, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także m.in.: samorządy, szkoły, przedszkola, szpitale, OSP, związki wyznaniowe, domy pomocy społecznej czy noclegownie.

Gospodarstwa domowe, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła – będą mogły liczyć na specjalny dodatek elektryczny w wysokości nawet do 1500 zł. Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Premiowane będzie również oszczędzanie energii. Te gospodarstwa, które w 2023 r. zużyją nie więcej niż 90% energii z 2022 r., w 2024 r. otrzymają specjalny upust w wysokości 10% całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej w 2023 r.

Wzrost cen energii elektrycznej w Polsce spowodowany jest przede wszystkim agresją Rosji na Ukrainę. Rozpoczęta wojna, działania rosyjskiego Gazpromu, ale także spekulacje na rynku unijnych uprawnień do emisji CO2 negatywnie wpływają na wysokość i nieprzewidywalność cen surowców energetycznych.