W lipcu wojewoda warmińsko-mazurski wręczał promesy samorządowcom z regionu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ma on zrekompensować samorządom miejskim, gminnym i powiatowym ubytki wpływów z podatków powstałe w wyniku epidemii koronawirusa. Jego łączna wartość w skali kraju to 6 mld zł. Województwo warmińsko-mazurskie będzie mogło liczyć na ponad 223 mln zł. Poszczególne kwoty zostały wyliczone w oparciu o algorytm uwzględniający m.in. zapisane w budżetach samorządów inwestycje oraz ich zamożność. Otrzymane bezzwrotne środki samorządy będą mogły przeznaczyć na szeroko rozumiane inwestycje, np. na drogi, chodniki, żłobki, kanalizacje itp. Mogą one także stanowić wkład własny na przykład przy inwestycjach realizowanych przy wsparciu z innych środków publicznych, m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych

Rządowy fundusz inwestycji lokalnych
Wręczenie promes samorządom powiatu szczycieńskiego
Promesę od wojewody Artura Chojeckiego odebrał m. in. wicestarosta Jerzy Szczepanek