Dziesięć wniosków złożonych przez samorządy powiatu szczycieńskiego otrzyma rządowe dofinansowanie w ramach drugiej edycji Programu Odbudowy Zabytków. Zdecydowana większość, bo aż siedem spośród nich, dotyczy kościołów.

Rządowe środki głównie na kościoły
Na liście dofinansowanych zadań znalazła się naprawa szczytu elewacji wschodniej kościoła baptystów w Szczytnie

We wtorek zostały ogłoszone wyniki drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Jest on kierowany bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad obiektami zabytkowymi. Dofinansowanie może pokryć maksymalnie 98% kosztów inwestycji, a minimalny wkład samorządu stanowi 2%. Środki mogą być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.

W powiecie szczycieńskim rządowe wsparcie uzyska dziesięć wniosków złożonych przez poszczególne samorządy. Zdecydowana większość z nich, bo aż siedem, dotyczy kościołów.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.