Wykonana przez mieszkańców Targowa inscenizacja wiersza Juliana Tuwima „Rzepka” stała się prawdziwym hitem niedzielnego Pikniku Rodzinnego w tej miejscowości.

Autorką pomysłu, którego wykonanie wzbudziło entuzjazm uczestników Pikniku Rodzinnego w Targowie była Anastazja Nadstawna, małżonka sołtysa (na zdjęciu: oboje w roli babci i dziadka)

Mnóstwo atrakcji czekało na uczestników zorganizowanego w niedzielę Pikniku Rodzinnego w Targowie, któremu towarzyszyło hasło „Bezpieczne wakacje”. Były gry i zabawy dla dzieci, stoiska ze smakołykami, a także tańce i śpiewy przygotowane przez małych i dużych mieszkańców sołectwa. W roli wykonawców wystąpiły m.in. dziewczęta ze strażackiej drużyny młodzieżowej i również złożony z samych pań Klan Babielów na czele z panią Weroniką, prywatnie teściową sołtysa. W ich repertuarze znalazł się m. in. nieoficjalny hymn Targowa i pieśni zachwalające jego okolice. Nie zabrakło też licytacji, w której można było wygrać m.in. przelot awionetką. Najwięcej jednak radości zebranym sprawił spektakl w oparciu o wiersz Juliana Tuwima „Rzepka”, w którym wystąpili mieszkańcy Targowa, na czele z sołtysem Piotrem Nadstawnym i jego małżonką. To ona była była autorką skrywanego do ostatniej chwili pomysłu, którego wykonanie wzbudziło, nie tylko wśród zgromadzonej publiczności, prawdziwy entuzjazm. Zamieszczony na naszej stronie facebookowej film ma już blisko 200 tys. odsłon.

(o)