Już niedługo postanie tu nowoczesny ośrodek, który jako pierwszy w regionie, będzie leczył kompleksowo wszystkie schorzenia układu oddechowego. Mieszkańcy Olsztyna i województwa mogą spodziewać się jego otwarcia za dwa lata.

Są pieniądze na centrum pulmonologii i torakochirurgii w Olsztynie
Dzięki pomocy finansowej z budżetu państwa za dwa lata powstanie kompleksowy ośrodek leczący schorzenia układu oddechowego

18 października w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki przekazał na ten cel promesę na ponad 17 mln zł. Prawie 4,3 mln zł na rozbudowę placówki już wcześniej zabezpieczyły władze województwa, które reprezentował obecny na uroczystości marszałek Gustaw Marek Brzezin. Pomocni w pozyskaniu środków z Ministerstwa Inwestycji byli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza poseł Zbigniew Babalski.

Projekt nosi nazwę „Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego”. Dzięki pomocy finansowej z budżetu państwa, takim ośrodkiem będzie właśnie Warmińsko-Mazurskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. Mieszkańcy województwa zyskają ośrodek, który zapewni kompleksową opiekę nad pacjentem ze schorzeniami dróg oddechowych. W ramach realizacji inwestycji powstanie oddział torakochirurgiczny, blok operacyjny, OIOM, rozbudowana zostanie izba przyjęć oraz zakupiony niezbędny sprzęt, aparatura medyczna i wyposażenie.

Po zakończeniu inwestycji, co powinno nastąpić za 2 lata,  olsztyńskie centrum zapewni możliwość kompleksowej opieki nad pacjentem ze schorzeniami dróg oddechowych – od szybkiej i pełnej diagnostyki, poprzez leczenie operacyjne i zachowawcze, rehabilitację poszpitalną i opiekę ambulatoryjną. Każdego roku w szpitalu pulmonologicznym w Olsztynie leczy się ponad 11 tysięcy pacjentów, z czego aż 40 procent to chorzy na raka płuc.

Według raportu „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowań” najwięcej osób umiera z powodu nowotworów w województwach: kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Te statystyki mogą szokować. Wydawać by się mogło, że w regionach, gdzie są całkiem dobre warunki środowiskowe, przyjazne do zdrowego życia, wskaźniki powinny być zgoła inne - to przecież „Zielone Płuca Polski”. Niestety, raport wiąże ten fakt z uzależnieniem od palenia. Papierosy zajmują nadal jedną z wiodących przyczyn chorób onkologicznych. Na Warmii i Mazurach odsetek palących jest chyba najwyższy w Polsce – pali 34,1 proc. mężczyzn i ponad 22 proc. kobiet. W ślad za tym rośnie zachorowalność na nowotwory dróg oddechowych, które bez odpowiedniej profilaktyki i diagnostyki często kończą się śmiercią.