Przy zachowaniu surowych rygorów sanitarnych, po trwającej trzy miesiące przerwie, Sąd Rejonowy w Szczytnie zaczyna przyjmować interesantów i wyznaczać terminy rozpraw. Pierwsze są przewidziane na przełomie maja i czerwca. Osoby czekające na wyrok muszą się jednak uzbroić w cierpliwość.

Sąd wreszcie otwiera drzwi
Interesanci przychodzący do szczycieńskiego sądu muszą ściśle przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa

TEMIDA W SANITARNYM REŻIMIE

Stopniowe „odmrażanie” poszczególnych dziedzin życia objęło w końcu także wymiar sprawiedliwości. Od poniedziałku sądy zaczęły już przyjmować interesantów i wyznaczać terminy rozpraw. Stało się to po trzech miesiącach ograniczenia ich funkcjonowania do niezbędnego minimum. Działalność wznawia też Sąd Rejonowy w Szczytnie. Nie oznacza to jednak, że wszystko wróci do stanu sprzed wybuchu epidemii koronawirusa. Zarówno interesanci, jak i pracownicy, muszą przestrzegać surowych rygorów sanitarnych. Wydane w poniedziałek zarządzenia prezesa i dyrektora SR w tej sprawie zawiera w sumie kilkadziesiąt punktów.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.