Sąd Rejonowy w Szczytnie ma nowego prezesa. Na wniosek prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie minister sprawiedliwosci powołał na to stanowisko Leszka Bila.

Sąd z nowym prezesem

NAJWAŻNIEJSZY REMONT

Na stanowisku prezesa Sądu Rejonowego w Szczytnie nastąpiła zmiana. Pełniącą tę funkcję przez dwie ostatnie kadencje Wandę Makarczuk zastąpił Leszek Bil, dotychczasowy wiceprezes sądu.

- Stosowana od 1990 r. zasada kadencyjności sprawia, że w małych sądach rejonowych sędziowie dzielą się na byłych, obecnych i przyszłych prezesów - żartuje Leszek Bil. Od razu dodaje jednak, że jest zwolennikiem kadencyjności.

Za swój największy dotychczasowy sukces uważa informatyzację szczycieńskiego sądu, za którą był odpowiedzialny jako wiceprezes.

Teraz najwięcej czasu pochłaniają mu sprawy związane z kapitalnym remontem budynku sądu przy ul. Sienkiewicza. Prace, których zakończenie przewiduje się na maj przyszłego roku, wycenione na ponad 6 mln zł, przebiegają zgodnie z planem. Na historycznym obiekcie liczącym ok. 110 lat zostanie odnowiona elewacja, która przywróci mu dawną świetność. Jego wnętrze spełniać będzie natomiast współczesne wymogi stawiane instytucjom użyteczności publicznej, m.in. zostanie zamontowana winda i podesty dla niepełnosprawnych, zastosowane będą także nowoczesne rozwiązania w zakresie ochrony obiektu. Dodatkowego waloru nabiorą rozprawy prowadzone w największej sali nr 1. Odkryty w niej zabytkowy strop skłonił wojewódzkiego konserwatora zabytków do wydania decyzji nakazującej przywrócenie pierwotnego wystroju sali, w tym historycznego oświetlenia.

POTRZEBNA POMOC PRAWNA

W sądzie pracuje dziś 57 osób, w tym 10 sędziów i jeden asesor.

Zdaniem prezesa liczba sędziów jest wystarczająca. Za mało jest natomiast asystentów, referendarzy i urzędników.

- Jeżeli ten problem zniknie, nasz sąd pracując w nowych warunkach z pewnością będzie w krajowej czołówce pod względem tempa rozpatrywania spraw - zapewnia prezes.

Innym utrudnieniem w pracy, z którym sąd styka się na co dzień jest niska kultura prawna społeczeństwa. Ludzi nie stać w wielu przypadkach na skorzystanie z usług profesjonalnego prawnika, a sami nie potrafią odpowiednio bronić swoich racji w sprawach karnych i cywilnych.

- To przyczynia się do powstawania nieuzasadnionych i krzywdzących opinii, zarzucających sądom korupcję czy nierówne traktowanie stron - ubolewa prezes.

Pilną potrzebą jest według niego zapewnienie pomocy prawnej z urzędu tym, których nie stać na opłacenie prawnika. Biura tym się zajmujące mogłyby funkcjonować przy instytucjach samorządowych, na wzór rzecznika praw konsumenta.

- Codziennie odnotowujemy wizyty osób, które przychodzą do nas po poradę prawną, a przecież to nie jest nasza rola - ubolewa prezes.

* * *

Do zmian personalnych doszło także w szczycieńskiej prokuraturze.

Dotychczasowy Prokurator Rejonowy Cezary Kamiński otrzymał nominację na Prokuratora Okręgowego. Jego miejsce zajmie Dorota Krzyna, mając za zastępcę Artura Choroszewskiego.

(olan)

Leszek Bil, 42 lata, żonaty, ojciec 6-letniego Daniela. Jest absolwentem wydziałów ekonomii i prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Zawodowo od początku związany z sądem w Szczytnie, w którym orzekał kolejno w wydziale karnym, cywilnym i grodzkim. W 1994 r. otrzymał nominację na przewodniczącego wydziału ksiąg wieczystych, a dwa lata później wiceprezesa sądu.

Hobby: praca w ogrodzie, uprawa roślin skalnych, fotografia, malarstwo, sport i gra na pianinie.

W młodości występował w szczycieńskich zespołach rockowych "Kontrakt" i "Adept", grając na instrumentach klawiszowych.

2006.07.05