Kupno samochodu lub sprzętu komputerowego to dla wielu niepełnosprawnych osób wydatek przekraczający ich możliwości finansowe. Korzystając z programów PFRON-u mogą jednak

otrzymać znaczącą pomoc w tym zakresie. Jeden z projektów pozwala na zakup auta tylko przy 20% wkładzie własnym.

Samochód za 20 procent

BEZ SAMOCHODU JAK BEZ RĘKI

Własny samochód dla osoby niepełnosprawnej oraz jej najbliższych jest znacznym udogodnieniem i pomocą w załatwianiu codziennych spraw. Beata Bastek z Krzywonogi, mama 15-letniej Agnieszki, która przeszła dziecięce porażenie mózgowe, bez auta nie wyobraża sobie normalnego funkcjonowania. Pojazd, którym dowozi córkę do szkoły i na rehabilitację został zakupiony jesienią ubiegłego roku w ramach realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu „Sprawny dojazd”.

- O możliwości skorzystania z niego dowiedziałam się z telewizji. Mieszkamy na wsi, do autobusu mamy daleko, dlatego bez samochodu byliśmy jak bez ręki - mówi pani Beata. Aby móc kupić auto, wystarczyło 20% wkładu własnego. Pozostałą kwotę dopłacał fundusz. W naszym powiecie z tego typu wsparcia skorzystało w minionym roku w sumie pięć osób.

Program „Sprawny dojazd” kontynuowany jest także w tym roku. W jego ramach można otrzymać dofinansowanie do zakupu samochodu nowego lub używanego, nie starszego jednak niż 3-letni oraz na zakup i montaż oprzyrządowania do auta. Program jest skierowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dysfunkcją co najmniej jednej kończyny dolnej. Wnioskodawca musi posiadać prawo jazdy i być w wieku aktywności zawodowej (mężczyzna do 65. roku życia, kobieta do 60.) Oprócz tego osoba niepełnosprawna powinna być zatrudniona lub się uczyć. Z programu mogą korzystać też niepełnosprawni bez prawa jazdy, wymagający ze względu na swój stan zdrowia kierowcy-opiekuna. Wszyscy zainteresowani tą formą wsparcia muszą się pospieszyć. Wnioski w olsztyńskim oddziale PFRON-u można składać tylko do 31 marca. Ich druki są do odebrania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na ul. Konopnickiej w Szczytnie.

KOMPUTER DLA HOMERA

Więcej czasu, bo do końca kwietnia, mają osoby zainteresowane skorzystaniem z innego programu adresowanego do niepełnosprawnych, „Komputer dla Homera”. Jest on skierowany do niewidomych i niedowidzących. Umożliwia im pomoc finansową przy zakupie sprzętu komputerowego z oprzyrządowaniem pozwalającym na zatrudnienie i samodzielną pracę w różnych dziedzinach, naukę i zdobywanie wiedzy oraz umiejętności przydatnych do usamodzielnienia się. Z programu mogą skorzystać pełnoletnie osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także dzieci i młodzież niepełnosprawne z powodu dysfunkcji wzroku.

Według dyrektor szczycieńskiego PCPR-u Elżbiety Drozdowicz zainteresowanie wsparciem z PFRON-u jest w naszym powiecie dość duże.

- W ubiegłym roku przychodziło do nas po wnioski wiele osób. Pomagaliśmy im także przy ich wypełnianiu - mówi Elżbieta Drozdowicz.

PS.

Więcej informacji o programach PFRON-u oraz druki wniosków można uzyskać na stronie internetowej

www.pfron.org.pl

(łuk)/Fot. archiwum "KM"