Pierwsza po wyborach sesja Rady Powiatu w Szczytnie nie przyniosła sensacyjnych rozstrzygnięć, co niektórzy samorządowcy dzień wcześniej wieścili. Funkcję starosty nadal pełnić będzie Jarosław Matłach (Trzecia Droga). Jego zastępcą, co też nie jest wielką niespodzianką, został Karol Furczak (KO). Z kolei przewodniczącym rady wybrano Marka Sochalskiego (Trzecia Droga).

Samorząd to jego życie
W nowej kadencji prawą ręką starosty Jarosława Matłacha (z prawej) będzie wicestarosta Karol Furczak

Znamy już podział najważniejszych stanowisk we władzach powiatu. Rozstrzygnięcia zapadły w trakcie uroczystej sesji, która odbyła się w miniony wtorek. Otworzył ją radny – senior Henryk Żuchowski, a następnie przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej Beata Luma wręczyła nowo wybranym członkom rady zaświadczenia o wyborze. Po złożeniu ślubowania przystąpili oni do procedowania kolejnych punktów porządku obrad. Jednym z nich był wybór przewodniczącego rady. Zgłoszony został tylko jeden kandydat, radny powiatowy kilku kadencji, lekarz weterynarii Marek Sochalski.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.