Mija właśnie połowa kadencji samorządowej. Okazała się ona jedną z najbardziej nieprzewidywanych kadencji za sprawą pandemii covid-19, która wywróciła do góry nogami wszelkie plany i utrudniła podstawowe funkcjonowanie. W obliczu zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców zarówno władze gmin, powiatów, jak i samorządu województwa musiały zweryfikować swoje budżety, tak by wesprzeć w tej walce służby ratunkowe, ale także branże, które ucierpiały podczas lockdown’ów.

Samorząd w trudnych czasach wspiera milionami - promocja
Wójt gminy Rozogi podczas podpisania umowy z marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem i wicemarszałek Sylwią Jaskulską

– Doświadczenia ponad 30 lat polskiej samorządności pokazują wyraźnie, że to umiejętność współdziałania umożliwia skuteczne stawianie czoła wszelkim wyzwaniom życia społeczno-gospodarczego naszych Małych Ojczyzn – podkreśla Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Zapewniam niezmiennie, że Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest partnerem, na którego wsparcie i współpracę można liczyć.

Procesy przeciwdziałania kryzysowi, ale także integracji, rozwoju i modernizacji są udziałem samorządów wszystkich szczebli. To samorządy, ze swą wielką umiejętnością, przewidywalnością i zapobiegliwością w wydawaniu publicznych pieniędzy, po raz kolejny okazały się dobrym gospodarzem. Znów sprawdziły się w roli sprawnego dysponenta i aktywnego beneficjenta wszelkich środków zewnętrznych.

Wójt gminy Rozogi podczas podpisania umowy z marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem i wicemarszałek Sylwią Jaskulską

– Cieszy mnie, że w czasie kryzysu udowodniliśmy, że jako samorządowcy potrafimy współpracować, podejmować często niełatwe decyzje i możemy liczyć na siebie wzajemnie. Dla mnie właśnie tym jest samorząd, współpracą ponad podziałami na rzecz mieszkańców – mówi Sylwia Jaskulska, wicemarszałek województwa. – Przez ten trudny czas naszą rolą było wspieranie tych, którzy walczyli na pierwszej linii frontu. Ja osobiście byłam i jestem pod wrażeniem naszego szpitala powiatowego, który miał niewiele czasu na przystosowanie się do roli szpitala covidowego i zdał ten egzamin wzorowo.

Pandemia zdominowała ponad rok naszego życia. Nie oznacza jednak, że inne aspekty przestały istnieć. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego organizował wiele konkursów, w których chętnie aplikowali samorządowcy z powiatu szczycieńskiego.

– Pandemia mocno obciążyła budżety gmin i powiatów, dlatego cieszy mnie zainteresowanie, jakim cieszyła się możliwość zdobycia dodatkowych środków przez samorządy. Jak ostrzegają eksperci, koszty pandemii jeszcze się nie skończyły, dlatego ważne jest to, by jak najwięcej inwestycji realizować ze wsparciem zewnętrznym – dodaje wicemarszałek Jaskulska.

Projekty zrealizowane w powiecie szczycieńskim i gminach w obecnej kadencji wraz z wysokością dofinansowania pozyskanego za pośrednictwem Samorządu Województwa:

Gmina Dźwierzuty

1. Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych Sali widowiskowej GOK w Dźwierzutach – 132 152 zł

2. Dźwierzuckie Centrum OZE – 1 etap – 56 009

3. Przebudowa drogi gminnej Kałęczyn-Zalesie – 223 928 zł

4. Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie – 393 558 zł

5. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śledzie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Laurentowie – 1 999 875 zł

6. Utworzenie parku terapeutycznego w Dźwierzutach – 20 000 zł

7. Budowa wiat przystankowych w msc. Jabłonka – 15 000 zł

8. Słoneczna Aleja w Sąpłatach – 15 000 zł

9. Budowa wiat przystankowych w Dźwierzutach – 15 000 zł

10. Modernizacja stadionu gminnego w Dźwierzutach – 31 500 zł

11. Wsparcie OSP – 30 000 zł

12. Termomodernizacja GOK w Dźwierzutach – 359 066,51 zł

13. Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Linowo – 203 501,28

14. Organizacja usług opiekuńczych w środowisku lokalnym w dobie COVID-19 na terenie Gminy Dźwierzuty – 173 844,87 zł

 

Gmina Jedwabno

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Waplewie – 134 126 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn - Prejłowo - Grzegrzółki - Grom – Dzierzki – 365 516 zł

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witowo – 330 543 zł

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kot – 429 115 zł

5. Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica – Szlakiem kultury, historii i tradycji Rekownicy – 20 000 zł

6. Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Narty – 12 000 zł

7. Wsparcie OSP – 20 000 zł

8. Budowa Gminnego PSZOK -  1 450 352,62 zł

9. Budowa sieci wodociągowej w Nartach – 808 875,37

10. Szkoła naszych marzeń – 338 368,38 zł

 

Gmina Pasym

1. Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Dybowie – 146 349 zł

2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym – Dźwierzuty -2 189 003 zł

3. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grom – 776 649 zł

4. Modernizacja stadionu gminnego w Pasymiu  - 6 226,60 zł

5. Parafia Ewangelicko-Augsburska – 113 500 zł

6. Wsparcie OSP – 25 000 zł

7. Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasym – 531 577,32 zł

8. Rozbudowa wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Pasymiu – 6 131 034,97 zł

9. Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny – 288 675 zł

10. Utworzenie Klubu Integracji Społecznej – 592 769,06  zł

11. Klub Edukacji i Integracji Pokoleń – 371 156,25  zł

12. Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym – 1 750420,59 zł

 

Gmina Rozogi

1. Przebudowa amfiteatru w Rozogach – 134 150 zł

2. Modernizacja parku w Rozogach – 59 009 zł

3. Przebudowa drogi gminnej Kilimany – Klon – 974 408 zł

4. Przebudowa drogi gminnej nr 199017N Dąbrowy - Dąbrowy kol. – 185 948

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark – Rozogi – 1 756 051 zł

6. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi – 533 386 zł

7. Modernizacja boisk sportowych w Rozogach – 28 000 zł

8. Wsparcie OSP – 12 000 zł

9. Inwestycje OZE w Gminie Rozogi – 481 643,17 zł

10. Kompleksowe rozwiązania edukacyjne w szkołach kształcenia ogólnego z gminy Rozogi – 2 088 994,56 zł

 

Gmina Szczytno

1. Budowa zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Olszyny – 133 905 zł

2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małdaniec – 55 988 zł

3. Przebudowa drogi gminnej w obrębach Korpele i Lipowa Góra Zachodnia – 399 657 zł

4. Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szczytno – 1 607 753 zł

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Lipowa Góra Wschodnia i Romany - etap I - Lipowa Góra Wschodnia – 376 200 zł

6. Przebudowa oraz remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Trelkowie – 316 309 zł

7. Zagospodarowanie miejsca integracji lokalnej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia – 15 000 zł

8. Budowa „Sceny Pod Lipami” przy Świetlicy Wiejskiej w Lipowcu – 20 000 zł

9. Piknik Pszczelarski jako forma aktywizacji mieszkańców Sołectwa Rudka – 4 000 zł

10. Modernizacja boiska sportowego w Olszynach – 39 500 zł

11. Budowa infrastruktury turystycznej na szlaku rzek Sasek i Sawicy – 9 000 zł

12. Wsparcie OSP – 125 750 zł

13. Dostosowanie infrastruktury lotniska Olsztyn-Mazury do II kategorii systemu ILS – 14 143 949,67 zł

14. Aktywni już teraz - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Wawrochach – 421 264,51 zł

15. Nowocześni teraz – 417 913,57 zł

16. Sięgamy gwiazd – 403 492,43 zł

17. Rozwój elektronicznych form komunikacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie – 1 189 090,50 zł

 

Miasto Szczytno

1. Remont pawilonu sportowego – 47 500 zł

2. Utworzenie miejsca rekreacji na świeżym powietrzu – 16 800 zł

3. Wsparcie OSP – 6 000 zł

4. BEZPIECZNIEJ Z COVID-19 – 57 754,41 zł

5. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków  Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Miejskiego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi i oddziałem żłobkowym nr 3 w Szczytnie – 8 049 605,23 zł

6. Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu  publicznego – etap II – 4 386 682,51 zł

7. Poprawa jakości życia w wyniku rozwijania środowiskowych form opieki koordynowanej jako zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i odpowiedź na trendy demograficzne  - 3 721 119,62 zł

 

Gmina Świętajno

1. Przebudowa drogi gminnej - ulica Leśna w Świętajnie – 267 404 zł

2. Przebudowa drogi gminnej - ulica Dworcowa w Świętajnie – 449 188 zł

3. Przebudowa drogi gminnej - ulica Żymierskiego w Świętajnie- 131 655 zł

4. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 - Świętajno-Kolonia – 1 960 387 zł

5. Piasutno – miejsce z historią – 20 000 zł

6. Zielone laboratorium w Białym Gruncie – 14 400 zł

7. Modernizacja boiska wiejskiego w Świętajnie – 38 900 zł

8. Wsparcie OSP – 80 000 zł

9. Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Świętajno – 1 034 034,75 zł

10. Wsparcie dla seniorów w Gminie Świętajno - utworzenie Klubu Seniora  - 338 093,45 zł

11. Kuźnia talentów – 407 823,46 zł

12. Spełnić marzenia – 414 928,57 zł

13. „e-BOK w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Świętajnie” – 902 748,45 zł

14. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – 362 996 zł

15. Budowa PSZOK w Świętajnie – 1 293 155,79 zł

16. Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Świętajno – 523 710,50 zł

 

Gmina Wielbark

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej – 134 259 zł

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i ogrodzeniem – 56 009 zł

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 197030N do miejscowości Ostrowy – 211 543 zł

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 197019N do miejscowości Nowojowiec – 221 604 zł

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 197024N od drogi powiatowej Nr 1663N do miejscowości Ciemna Dąbrowa – 229 667 zł

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 197027N – 240 818 zł

7. Wsparcie OSP – 25 000 zł

8. Rozwój systemów informatycznych w Gminie Wielbark w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych – 775 966,77 zł

 

Powiat Szczycieński

1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym – Dźwierzuty – 2 180 826 zł

2. Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu szczycieńskiego – 927 185,90 zł

3. Kształcimy dla rynku pracy – 1 840 073,60 zł

4. Laboratorium kompetencji – informatycznych, matematycznych, językowych – 893 670,97 zł

5. Poznawanie przez eksperymentowanie – 418 018,57 zł

6. Przez eksperyment do przyszłości  - 1 515 747,18 zł

7. Szkoła przyjazna dzieciom – 405 541,93 zł

8. Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego do walki z COVID-19 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie – 498 459,37 zł