Tylko projekty zgłoszone przez gminę Szczytno i starostwo szczycieńskie zostały zakwalifikowane na dofinansowanie w przyszłym roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Schetynówki nie dla wszystkich

TRZY ZATWIERDZONE WNIOSKI

20 inwestycji planowanych przez powiaty i 18 przez gminy otrzyma 50% dofinansowanie z budżetu państwa na realizację tzw. schetynówek. Chętnych było więcej. Z powiatów napłynęły do wojewody 33 projekty przebudowy dróg, a z gmin aż 63. W gronie szczęśliwców znalazł się powiat szczycieński, którego oba wnioski uplasowały się w czołowej dwudziestce, odpowiednio na 9. i 13. miejscu rankingowym.

Pierwszy dotyczy przebudowy drogi powiatowej Wielbark – Rozogi. Będzie to kontynuacja rozpoczętych już prac. W przyszłym roku zostanie zmodernizowany ponad dwukilometrowy odcinek ze Stach w kierunku Rozóg i ponad trzykilometrowy odcinek z Wilamowa do Klonu. Koszt robót szacuje się na 5 mln zł, a partycypować w nich będą także gminy Rozogi (400 tys. zł) i Wielbark (300 tys. zł).

Drugi wniosek powiatu w ramach NPPDL, który zyskał uznanie komisji oceniającej dotyczy przebudowy blisko trzykilometrowego odcinka Rudka – Wawrochy. Zadanie pochłonie ok. 3 mln zł, ale jego realizacja wymagać będzie jeszcze akceptacji przyszłych władz samorządowych powiatu i gminy Szczytno.

Gmina Szczytno jako samodzielny realizator projektu otrzyma natomiast dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej Romany – Lemany. Blisko trzykilometrowy odcinek, który dziś ma nawierzchnię gruntową, połączy drogi krajową z wojewódzką. Koszt zadania wyniesie 2,3 mln zł.

- Z tej trasy korzysta wielu naszych mieszkańców, a jej znaczenie jeszcze bardziej wzrośnie gdy powstaną przy niej gospodarstwa domowe – mówi wójt gminy Szczytno Sławomir Wojciechowski. -Pobliskie tereny przeznaczamy bowiem pod zabudowę mieszkalno-usługową.

Będzie to już trzecia schetynówka realizowana z udziałem gminy Szczytno. Wcześniej zostały zmodernizowane drogi Olszyny – Wawrochy (3,5 km) i Szczytno – Nowe Gizewo (1,5 km).

RESZTA BEZ POWODZENIA

Nie miały szczęścia pozostałe samorządy powiatu szczycieńskiego, które zabiegały o dofinansowanie modernizacji swoich dróg. Dopiero na 27. miejscu znalazł się wniosek gminy Świętajno na przebudowę drogi z Jeromina do drogi krajowej nr 53, a na 41. gminy Dźwierzuty zakładający modernizację odcinka Szczepankowo - Dąb - Rumy Kolonie i obrębu Rumy, Łupowo, Gisiel. Jeszcze niżej został sklasyfikowany projekt z Pasymia (45. pozycja) mówiący o przebudowie ulic Słonecznej, Strażackiej i Tartacznej oraz z gminy Wielbark (51. miejsce) dotyczący przebudowy drogi Wesołowo-Wesołówko-Głuch. Najgorzej spośród wniosków, które napłynęły z powiatu szczycieńskiego oceniono projekt miasta Szczytna, które zabiegało o dofinansowanie przebudowy liczącej 800 metrów ulicy Drzymały i łączącego się z nią 200 metrowego odcinka ulicy Kętrzyńskiego.

- To było do przewidzenia – komentuje wiceburmistrz Krzysztof Kaczmarczyk. - Nie mamy na swoim terenie już dróg, które mogłyby otrzymać wysokie noty w ramach NPPDL, czyli łączących ważne szlaki komunikacyjne. Wiceburmistrz zapowiada jednak, że planowana inwestycja i tak zostanie zrealizowana, z tą jednak różnicą, że najprawdopodobniej będzie rozłożona na dwa lata.

(o)/fot. M.J.Plitt