Sędzia Andrzej Janowski, obwiniony o nienależne pobieranie zwrotu kosztów dojazdu z i do pracy, wraca do orzekania. Tak zdecydowała Izba Dyscyplinarna przy Sądzie Najwyższym, która jednocześnie nie wyraziła zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.

Sędzia wraca do orzekania
Sędzia Andrzej Janowski znów może orzekać w szczycieńskim Sądzie Rejonowym

Sąd Najwyższy na posiedzeniu 3 grudnia rozpoznawał zażalenie sędziego Andrzeja Janowskiego na uchwałę Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku z czerwca tego roku o zezwoleniu na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za nienależne pobieranie zwrotu kosztów dojazdu z i do pracy.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.