Seniorzy z terenu miasta i gminy są bardzo aktywni, ale często nie mają zbyt wielu możliwości, aby swoją działalnością pochwalić się na szerszym forum. Aby to zmienić, Fundacja „Kreolia” we współpracy z samorządami miasta i gminy Szczytno przystępuje do realizacji projektu, którego celem jest m.in. większa integracja tego środowiska, a także organizacja zajęć i warsztatów.

Seniorzy będą się integrować
Umowę dotyczącą przystąpienia do projektu podpisały (od lewej): zastępca wójta gminy Szczytno Ewa Zawrotna, prezes Fundacji „Kreolia” Joanna Gawryszewska i burmistrz Szczytna Danuta Górska

W miniony czwartek w gabinecie burmistrza Szczytna miało miejsce podpisanie umowy dotyczącej przystąpienia do realizacji projektu w ramach rządowego programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych. Wnioskodawcą będzie Fundacja „Kreolia – Kraina Kreatywności”, a jej partnerami – samorządy miasta i gminy Szczytno. Wartość projektu opiewa na 200 tys. zł przy wkładzie własnym wynoszącym 10%. Ten ostatni mają zapewnić miasto i gmina. - Samorządy nie mogą aplikować o te środki, dlatego podejmie się tego fundacja – tłumaczy burmistrz Szczytna Danuta Górska.

Przed przystąpieniem do projektu przeprowadzone zostały konsultacje ze środowiskiem seniorów, aby poznać jego potrzeby i oczekiwania. Jak mówi prezes „Kreolii” Joanna Gawryszewska, spotkało się to z dużym odzewem. - Na podstawie od bytych spotkań wiemy już, że wiodącym tematem naszego wniosku będzie integracja środowisk senioralnych z miasta i gminy oraz stworzenie narzędzi ich komunikacji ze społecznością lokalną – tłumaczy prezes. W ramach projektu powstać ma wydawnictwo, dzięki któremu seniorzy będą mogli prezentować swoje działania. Do tego jeszcze planowane są warsztaty i szkolenia. Na liście zgłoszonych potrzeb znalazła się m.in. nauka języka angielskiego. Zajęcia miałyby odbywać się zarówno na terenie miasta, jak i gminy. Wicewójt Ewa Zawrotjna zauważa, że dzieje się tak już teraz. - Obecnie około 70% zajęć realizowanych przez uniwersytet trzeciego wieku odbywa się w świetlicach wiejskich w Leśnym Dworze i Lemanach – mówi. Dodaje, że dzięki projektowi pojawi się szansa na to, aby objąć nimi również seniorów z miejscowości bardziej oddalonych od Szczytna, takich jak Szymany, Olszyny czy Lipowiec.

Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w ciągu najbliższego miesiąca, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca tego roku. Realizacja projektu przewidziana jest w 2019 r., a objąć ma on 200 seniorów.

(ew)