W piątek w szczycieńskiej Szkole Muzycznej odbył się koncert w hołdzie obrońcom Grodna. Historię kresowego miasta leżącego nad Niemnem przybliżyła uczestnikom prof. Leonarda Dacewicz z uniwersytetu w Białymstoku, a patriotyczne pieśni wykonali Tatiana Szczepankiewicz – Maliszewska oraz ks. Zbigniew Stępniak.

Sentymentalna podróż do Grodna
Patriotyczne pieśni wykonali Tatiana Szczepankiewicz – Maliszewska i ks. Zbigniew Stępniak

W miniony piątek w Szkole Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie odbył się kresowy koncert pt. „Grodno – słowo i pieśń w hołdzie Rodakom znad Niemna” zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko – Nowogródzkiej. Wśród licznie przybyłej publiczności znaleźli się nie tylko mieszkańcy miasta i powiatu związani rodzinnymi korzeniami z tym miastem, ale również młodzież z Zespołu Szkół nr 3, dla której wydarzenie to było ciekawą lekcją historii. Obecny był także burmistrz Krzysztof Mańkowski, który wręczył prezes Towarzystwa Ziemi Wileńsko – Nowogródzkiej Janinie Surgał pamiątkowy medal z okazji 300-lecia nadania Szczytnu praw miejskich.

Wykład poświęcony historii Grodna wygłosiła prof. Leonarda Dacewicz Stępniak

Uczestnicy koncertu wysłuchali wykładu prof. Leonardy Dacewicz z uniwersytetu w Białymstoku, która przybliżyła dzieje Grodna, ilustrując swoje wystąpienie zdjęciami przedstawiającymi m.in. najciekawsze zabytki tego miasta.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.